Studiju kurss "Sociālās tiesības" paredz radīt vispārēju ieskatu šādās tēmās:

Sociālo tiesību vieta un loma tiesību sistēmā

Sociālās tiesības kā Cilvēktiesības

Sociālā aizsardzība

Sociālā drošība

Sociālā apdrošināšana

Sociālā nodrošinātība

Sociālās palīdzības un pakalpojumu tīkls

Sociālās apdrošināšanas pabalsti

Pensijas